Niniejszym, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, informuję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych.

 

W dniach 12 do 25 marca br.
SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

 

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy,

zaś uczniów prosimy o wykorzystanie czasu wolnego

na samodzielną pracę w domu.

Apelujemy o podjęcie wszelkich kroków zabezpieczających przed koronawirusem.

Z troską:

DYREKCJA SZKOŁY

 


KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej

 

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w szkołach i placówkach artystycznych


W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć opiekuńczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w dniach 12 i 13 marca br.

W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
Dodatkowe wytyczne znajdują się w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w powyższym zakresie.

Centrum Edukacji Artystycznej

 


 

Informacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa
artystycznego


W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.
MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2..