O SZKOLE
PATRON SZKOŁY

Mieczysław Karłowicz - Kalendarium życia

1876 -


1882 -
1887 -
1888 -
1889 -

1895 -


1895 -

1902 -
1903 -

1904 -


1905


1906 -

1907 -

1908 -


1909 -
         
11 grudnia w Wiszniewie.na Litwie przychodzi na świat przyszły kompozytor Mieczysław Karłowicz z rodziców Jana Karłowicza, wybitnego etnologa i językoznawcy oraz Ireny z Sulistrowskich Karłowiczowej.
1887 częste zmiany miejsc zamieszkania: Heidelberg, Praga, Drezno.
rodzina Karłowiczów osiedla się na stałe w Warszawie.
rozpoczyna naukę w renomowanej, prywatnej szkole Wojciecha Górskiego.
kształci się w grze skrzypcowej u sławnego wirtuoza Stanisława Barcewicza.
we wrześniu rozpoczyna studia uniwersyteckie w Berlinie - muzykologia, filozofia oraz kompozycja u Heinricha Urbana.
Mieczysław Karłowicz zostaje członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego.
1901 studiuje w Berlinie. Powstają pierwsze kompozycje m.in. pieśni, Serenada na orkiestrę smyczkową /1897/.
letni pobyt w Zakopanem w willi "Fortunka", wycieczki w Tatry.
Kompozycje: Koncert skrzypcowy A - dur, Symfonia e - moll "Odrodzenie", muzyka do melodeklamacji wiersza K. Przerwy - Tetmajera "Na Anioł Pański"; wybór M. Karłowicza do zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
koncerty kompozytorskie: 21 marca w Berlinie, 7 kwietnia we Lwowie, 14 czerwca śmierć ojca, 13 września śmierć siostry;
kolejne koncerty kompozytorskie: 8 lutego w Wiedniu, 28 listopada w wynajętej Filharmonii Warszawskiej, pobyt w Zakopanem, wycieczki w Tatry.
Wyjazd do Niemiec - Berlin, Lipsk, Drezno, Monachium, Norymberga.
Od maja do grudnia M. Karłowicz pełni obowiązki dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Poemat symfoniczny "Odwieczne pieśni", czerwiec - wrzesień pobyt w Zakopanem, wycieczki tatrzańskie
21 marca koncert "Młodej Polski" w Berlinie, prawykonanie "Odwiecznych pieśni"
pod batutą Grzegorza Fitelberga, przyjazd do Zakopanego na stałe.
M. Karłowicz zostaje wybrany wiceprezesem Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy, organizującego wycieczki i kursy narciarskie.
27 kwietnia koncert Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Filharmonii Warszawskiej, prawykonanie poematu symfonicznego "Stanisław i Anna Oświecimowie" pod dyr. kompozytora.
Działalność społecznikowska Karłowicza związana w Zakopiańskim Oddziałem Narciarzy, prowadzenie kursów i wycieczek narciarskich, członkostwo w "Komitecie dla Turystyki Tatrzańskiej", utworzenie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dofinansowanie przebudowy schroniska na Hali Gąsienicowej.
Karłowicz interesuje się fotografią plenerową, ze szczególnym upodobaniem fotografuje widoki tatrzańskie, odbywa samotne, letnie i zimowe, wycieczki w góry. Jest również autorem publikacji na tematy muzyczne.
8 lutego M. Karłowicz ginie w Tatrach zasypany lawiną na stoku Małego Kościelca.
16 lutego zostaje pochowany na warszawskich Powązkach.

Ważniejsze kompozycje:
- Pieśni na głos i fortepian,
- Serenada na orkiestrę smyczkową
- Koncert skrzypcowy A - dur
- 6 poematów symfonicznych: Powracające fale, Odwieczne pieśni, Rapsodia litewska, Stanisław i Anna Oświecimowie, Smutna opowieść, Epizod na maskaradzie

Wybór z literatury:
1. H. P. Anders: Mieczysław Karłowicz. Życie i dokonania. ABOS, Poznań 1998.
2. B. Chmara-Żaczkiewicz, A. Spóz, K. Michałowski: Mieczysław Karłowicz. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia. PWM, Kraków 1986.
3. M. Pinkwart: Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza. Wydawnictwo PTTK "Kra", Warszawa - Kraków 1985.
4. L. Polony: Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. PWM, Kraków1986.
5. A. Wightman: Karłowicz. Młoda Polska i muzyczny fin de sjecle. PWM. Kraków 1996..