O SZKOLE
STATUS PRAWNY

Statut szkoły

HISTORIA / Geschichte / History
POWSTANIE SZKOŁY I JEJ PRZEMIANY ORGANIZACYJNE

1946, 1 września
Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki przekształcono "Kursy Muzyczne" (prowadzone od roku przez wybitnych pedagogów skupionych w działającej przy katowickiej PWSM Spółdzielni Muzycznej) na Niższą, Średnią i Umuzykalniającą Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Szkoła mieściła się w budynku PWSM.

PRACOWNICY SZKOŁY

Kierownictwo   |   Kadra   |   Pracownicy

DZIAŁALNOŚĆ
PATRON SZKOŁY

Mieczysław Karłowicz - Kalendarium życia.